بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

این بیماری، به وسیله ی تک یاخته ای به وجود می اید که توکسوپلاسما گونده ای نامیده می شود و میزبان طبیعی آن گربه است. تحقیقات اخیر نشان داده اند که گربه تنها حیوانی است که انگل توکسوپلاسما را در مدفوعش دفع نماید. اگر غذای گوسفند با این مدفوع الوده گردد می تواند در گوسفند هم ایجاد توکسوپلاسما  نماید.

علایم :

در گربه ی جوان، توکسوپلاسما گونده ای باعث بیماری تنفسی حاد می گردد. اما در گربه های بالغ ایجاد علایم مغزی می کند که شامل تلو تلو خوردن و کاهش تعادل گربه می شود.

درمان :

درمان مشخصی برای آن وجود ندارد و از آنجایی که بیماری می تواند به انسان منتقل شود، کشتن گربه باید زیر نظر دامپزشک مد نظر قرار گیرد.

پیام بگذارید