توصیه های ضروری برای صاحبان گربه

  
 بازگشت  

به گربه در زمان معین و درظرف خودش غذا دهید. این ظرف را جدا از ظروف سایر اعضای خانواده نگهدارید.

* برای گربه مکان خاصی برای خواب فراهم نمایید و به آن اجازه ندهید از رختخواب شما استفاده کند.

* هر روز بستر خاکی محل توالت آن را تعویض نمایید. بهتر است از خاک های مخصوص استفاده نمایید.

* اگر مایل نیستید بچه گربه ی شما تمام واکسن های یاد آور خود را تا زمان حاضر دریافت کرده است.

* اگر گربه ی شما مو بلند است، ان را به طور منظم شانه کنید و از لحاظ آلودگی به کک مورد بررسی قرار دهید.

* در اولین فرصت ممکن، قوانین رفتاری را به گربه آموزش دهید. اینکه بخواهید گربه ای را که به اسباب و اثاثیه ی منزل چنگ می زند و آنها را خراش می دهد چند روز پس از عمل از انجام این کار باز دارید، کار خوبی نیست.

* وقتی قصد رفتن به تعطیلات را دارید، مقدمات کار را طوری فراهم نمایید تا کسی از مدتی قبل از حیوان خانگی شما مراقبت نماید. برای این کار از پانسیون های خصوصی نیز میتوانید استفاده کنید.

* در طول مراسمی مانند اتش بازی یا چهارشنبه سوری گربه را داخل خانه مجبوس کنید.

* اگر شما صاحب گربه ی جدیدی شدید یا اینکه محل زندگیتان را تغییر دادید، هرگز قبل از آشنایی با محیط ، به گربه اجازه خروج از منزل را ندهید.

* اگر گربه ماده ی شما زایمان کرد، قبل از شش هفتگی بچه گربه ها را از آن جدا نکنید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.