بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

حتی در بچه گربه هایی که در یک زایمان با هم متولد می شوند هم رشد فردی متفاوت می باشد. بعضی ار بچه گربه ها نسبتا سریعتر ار مادرشان مستقل میشوند. در حالیکه بقیه برای مدت بیشتری به مادرشان وابسته می مانند. علاوه بر این میزان رشد جسمی بچه گربه ها نیز متغیر است. بچه گربه هایی که کوتوله هستند، ضعیفتر و کوچکتر می مانند. در یک بچه گربه با رشد متوسط ، در سه یا چهار هفتگی برای اولین بار مواد سفت می خورند. در هشت هفتگی کاملا از شیر گرفته می شوند. برای حرکت بچه گربه ها از شانزده تا بیست روزگی روی زمین مکی خزند و از بیست و یک تا بیست و پنج روزگی نیز راه ما افتند و بین چهار تا پنج هفتگی قادر به دویدن می باشند. از نظر بینایی هم چشم ها در دو تا هشت روزگی باز می شوند و چشم ها در دوازده هفتگی شکل نهایشان را می گیرند.

برای یاد گیری بچه گربه ها از 4 تا 5 هفتگی شستشوی خودشان را یاد میگیرند و شروع به بازی کردن می کنند. همچنین از شش تا هشت هفتگی به صورت آزمایشی شروع به شکار کردن می نمایند. در هشت هفتگی همه دندانهای شیری در آمده اند. دندانهای دایمی در دوازده تا هجده هفتگی ظاهر می شوند. بچه گربه ها از سه هفتگی تا چهار هفتگی توالت رفتن را یاد میگیرند و ایت زمان مناسبیست تا صاحب گربه مکان توالت کردن را به او بیاموزد.

کمترین سنی که بچه گربه ها می توانند از مادرشان جدا شوند شش تا هشت هفتگی می باشد. در شش ماهگی به طور کامل از مادرشان مستقل می شوند.

برای مراقبت های دامپزشکی، در نه ماهگی اولین  واکسن را دریافت کنند. دومین واکسم را در دوازده هفتگی دریافت کنند. ماده ها را در شانزده هفتگی عقیم کنید. همچنین بچه گربه های نر را در 36 هفتگی اخته نمایید.

پیام بگذارید