بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

قبل از انتخاب گربه به عنوان یک حیوان خانگی، به منظور اطمینان از سلامت آن، یک سری معاینات را انجام دهید. قبل از معاینه، دستتان را به طور کامل بشویید. به منظور آرام نمودن گربه، ابتدا کمی با آن بازی کنید. سپس گربه را محکم و ملایم بگیرید تا قادر به فرار نباشد. هر گونه حرکت ناگهانی ممکن است موجب وحشت گربه شود.

روش معاینه گربه

مو :
روی موی گربه دست بکشید.موی گربه باید صاف و غیر نمدی باشد. همچنین موی گربه را از جهت آلودگی به کک و سایر موجودات موذی مورد بررسی قرار بدهید.

گوش :
گوش بچه گربه باید تمیز و خشک باشد. مطمین شوید که به وسیله ی چرک مسدود نشده باشد.

چشم و بینی :
بررسی کنید که پلک سوم گربه بیرون زدگی نداشته باشد. چشم ها باشد تمیز و براق باشند. بینی گربه هم بایستی مرطوب باشد.

دهان  دندان :

گربه سالن دارای دهانی صورتی و دندانهایی سفید است. مراقب باشید که لثه ها متورم نباشد.

ناحیه ی مقعد :
دم گربه را بلند کنید و نیحیه ی مقعد را به منظور علایم دال بر اسهال مورد بررسی قرار دهید.

شکم :
با یک دستتان به آرامی ناحیه ی زیر شکم گربه را لمس نمایید. این ناحیه بایستی گرد بوده و سفت نباشد. نایحه ی بیرون زده نشانه ی فتق می باشد. سپس به بچه گربه اجازه دهید آزادانه در اطراف شما حرکت نماید تا چنانچه شل است یا می لنگد متوجه آن شوید.

پیام بگذارید