بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه ها، به ویزه نزاد های مو کوتاه ان در مقایسه با سایر حیوانات اهلی و خانگی به مراقبت های کمتری نیاز دارد. گربه ها تمی، پر توان، دوست داشتنی، چالاک و حیوانات مستقلی هستند. اگر شما سایر جنبه های شخصیتی گربه را نیز به ویژگی های بالا بیافزایید، منصفانه خواهد بود که بگوییم گربه کاملترین حیوان اهلی خانگی می باشد. با این حال، یک گربه خانگی نیاز به تغذیه کامل و مناسبی دارد و اگر موهای بلندی دارد باید به طور منظم شانه شوند.

اگر شما در مناطق خوش آب و هوایی زندگی می کنید و یا در خانه خود باغ دارید، گربه در انجا احساس لذت می کند. چنانچه در آپارتمان زندگی می کنید، گربه شما برای این که ملول و افسرده نشود به یک همدم و رفیق نیاز دارد.

اگر شما فردی عصبی هستید، گربه ای انتخاب کنید که طبیعتا آرام است، مانند گربه ایرانی که دارای خطوط نقره ای است. Silver tabboy .

اگر کار یا زندگی شما به گونه ای است که باید پیوسته در سفر باشید، گربه های خارجی مانند نژاد سیامی چشم آبی بهتر از گربه  هایی هستند که از تغییر محل زندگیشان نفرت دارند.

اگر شما قصد ازدیاد حیوانات خانگی خود را ندارید، ا را عقیم کنید و هر چه حیوان را در برابر تورم روده واکسینه نمایید. حداقل سن برای این کار نه هفتگی است. به طور کلی، توصیه می شود واکسیناسیون در نه هفتگی و اخته شدن در شش ماهگی صورت گیرد.

اگر بگذارید گربه نر شما بی آنکه اخته شود به سن بلوغ برسد، خانه شما پیوسته بوی حیوان نر را متصاعد می کند که باعث جلب توجه گربه های ماده خواهد شد. اگر گربه ماده تان را نیز عقیم نکنید، وقتی به سن شش ماهگی رسید، باید انتظار بچه گربه هایی را در خانه داشته باشید.

وقتی گربه خود را عقیم کردید، مراقب تغذیا آن باشید تا بیش از حد چاق نشود. آخرین نکته این که اگر در خانه بچه کوچک دارید، بهتر است گربه ای  نگاه دارید که حد اقل شش ماهه باشد و بتواند در مقابل بچه ها از خود مراقبت نماید. گربه های کوچک، اگرچه دوست داشتنی و بازیگوش هستند، ولی اگر به طور نادرست با انها برخورد شود، اسیب های جدی خواهند دید. گربه اخلاق ظریف و روحیه حساسی دارد.

پیام بگذارید