رفتار شناسي گربه

گربه حیوانات فروتنی هستد که خودشان  را بعنوان  یک همدم دوست داشتنی در محیط خانه سازگا کرده اند بر خلاف سگها اختلاف زیادی در اندازه و بزرگی نشان نمی دهند و دارای نظم زیادی هستند . آنها حیوانات کوچکی بوده به شدت به تمیزی خود و محیطشان هستند . زمان زیادی را صرف شستن و آراستن پوشش خود صرف میکنند  و حتی جهت دفع مزاج خود به یک جعبه کوچک در یک محل مشخص محدود مینمایند . این مشخصات آنها را مونس خوبی برای هر کس در یک آارپاتمان کوچک مینماید . با این وجود  تمامی نژادهای گربه به منظور نگهداری در منزل مناسب نمی باشد . و شما باید در انتخاب خود کمال دقت را نماید .

بعنوان مثال نژادهای مو بلند به رقم زیبایی و قانع بودنشان زمان قابل توجهی را صرف  آراستن خود میکنند . و نیاز به رسیدگی طولانی دارند .

اگر این عمل به طور مرتب و حد اقل چندین بار در روز تکرار نشود پوشش بدن آنها ژولیده  می شود که سبب ناراحتی و اذیت گربه شده و همچنین هزینه داامپزشکی زیادی برای صاحب  آن فراهم میکند .

در صورتی که در نژاادهای مو کوتاه تنها به حد اقل رسیدگی  و برای نیاز دارند  ولی آنها نیز به نوعی دیگر سبب آزار احتمالی صاحب خود را فراهم میآورند . .گه این مسئله در نژادهای (brmese(برمه ای . شرقی  و سیامی صدق میکند  و صداهای ناهنجار آنها چهره ای فراموش ناشدنی را در ذهن  صاحبان آنها فراهم میآورد  . نژادهای روسی و کورات  بعنوان نژادهای ساکت و آرام  نگهداری میشوند  و در صورتی که نژادهای rexاغلب شیطان و موذی هستند .

نژادهای ترکیه ای  با توجهبه علاقه خاص به شنا در خانه های  واجد استخر را ترجیح میدهند . اما میتواند خودش را بایک تشت پر از آب هم سرگرم نمایند .

بخاطر داشته باشید گربه ها زندگی طولانی تا هجده سال یا بیشتر را داشته باشند  اگر در انتخوابتان اشتباه کرده باشید این مدت برایتان یک ابدیت طول خواهد کشید  .

کلام آخر اینکه فقط به ظاهر گربه توجه نکنید  و نیازهای درونی آنها را هم مد نظر بگیرید  و سعی کنید انتخواب درستی داشته باشید تا شما و گربه تان با یک تطابق و هارمونی کامل سالهای متمادی زندگی خوشی کنار هم داشته باشد

پیام بگذارید