بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

وقتی گربه ای در تمام روز در خانه تنها نگهداشته شود از همنشینی با سایر گربه ها و همچنین انسانها بی بهره می ماند، چنین گربه ای ممکن است تنها و خسته شده و کارهای  زشتی انجام دهد. از جمله ی این کارها جویدن فرش، ادرار کردن در جاهای ممنوعه و گاز گرفتن خودش است.در چنین مواردی با دامپزشک مشورت نمایید تا راه چاره را به شما نشان دهد.

پیام بگذارید