بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اگر گربه شما گم شده، بدین معنا نیست که دیگر او را پیدا نخواهید کرد. پس امید داشته باشید و روشهای زیر را برای بازگرداندن گربه عزیزتان به خانه بکار ببرید:

1. به آرامی راه رفته و نام گربه خود را صدا کنید، گربه گم شده احتمالاً ازپناهگاه یا محلی که مخفی شده بیرون نمی آید، اما ممکن است که با صدای خود به شما پاسخ دهد.

2. صداهای آشنایی را که موجب جلب توجه گربه شما می شود، ایجاد کنید. برای نمونه جعبه ای که خوراکیهای مورد علاقه گربه اتان را در آن میریختید یا صدای جغ جغ عروسک مورد علاقه گربه اتان را بصدا در آورید.

3. اطراف خانه اتان را به دقت جستجوکنید. حیاط پشتی، خیابانهای اطراف را بگردید. در صورتیکه به تازگی نقل مکان کرده اید، حتماً به خانه قبلی خود سربزنید. گاراژ ماشین و سطلهای زباله را نیز بررسی نمائید.

4. با چسباندن برچسب و اطلاع از گم شدن گربه اتان و ذکر مشخصات خود و گربه اتان حتماً همسایگان خود را از گم شدن گربه خود آگاه سازید.

5. در صورتیکه در روزنامه محلی اتان، مشخصات حیوانات گم شده ذکر می شود، حتماً روزانه این روزنامه را مشاهده کنید. در غیر اینصورت مشخصات گربه خود را به دامپزشکی ها ی شهرتان داده و خواهش نمائید در صورت مشاهده یا یافتن گربه با شما تماس بگیرند. از آنها نیز خواهش نمائید که آگهی گم شدن گربه اتان را در مطب خود نصب نمایند.

6. وسایلی را که گربه شما با آن آشنا است مانند لباس کهنه و شستشو نشده خود یا برخی از وسایل بازی گربه اتان را داخل کارتونی کوچک گذاشته و آنها در حیاط خانه و محل هایی که احتمال سر زدن گربه اتان به آن بخش ها را میدهید، قرار دهید و متناوباً آخر شبها و صبح های زود به آن قسمت ها سر بزنید.

پیام بگذارید