بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

” مثل سگ و گربه میمونن ” میتواند بیانگر دشمنی ابدی بین این دو نژاد باشد. با وجود اینکه این حقیقت دارد که خیلی از سگا گربه را به عنوان یک لقمه ی چرب و نرم نگاه میکنند ! اما این غیر عادی نیست که سگ و گربه ای در آرامش و صلح باهم در یک خانه زندگی کنند. تقریبا همه ی سگها اگر میل کمی به شکار داشته باشند و در سنین جوانی به گربه معرفی شوند میتوانند گربه دوستهای خوبی باشند. بهر حال بعضی از نژاد ها راحت تر میتوانند زوج شدن با یک گربه را تحمل کنند.

شیتزو:

نام این حیوان اشاره ای به گربه دوستی اش دارد : شیتزو نام اسطوره ای چینی است که آنرا شیرسگ میخوانند . این سگ به دوستی با انسانها و دیگر حیوانات شهرت دارد . گرچه بسیاری از کارشناسان تاکید کرده اند بر آشنایی شیتزو و گربه نارت داشته باشید. اگر یک شیتزو با بچه گربه ای بزرگ شود هردو حیوان همدیگر با خیلی ساده تر میپذیرند.

رتریور لابرادور

 سگهای بزرگ استعداد شایان تری در برقراری ارتباط با همه کس و همه چیز دارند. رتریور لابرادور میتواند گزینه ی مناسبی برای همخانه شدن با گربه ها باشد. بسیاری از دارندگان لابرادور گذارش داده اند که سگهایشان به راحتی با گربه ها بازی میکنند و حتی به بزرگ شدن بچه گربه ها کمک میکنند ! بسیاری از گربه ها در یک رایطه زمام امور را در دست گرفته و خودشان را نقش اول آن رابطه فرض میکنند و به حیوان بزرگتر آموزش میدهند که حد و مرزش را با آنها حفظ کند.د ر هر رابطه ی سگ – گربه ای معرفی سگ در زمان تولگی به حفظ تعادل قدرت کمک میکند به این صورت که یکی از طرفین به طور بارزی از دیگری قویتر نباشد.

کرگی ولشی

 این سگ میل عجیبی به خشنود کردن صاحبان خود دارد و بدینگونه به حیوان دیگری که در خانه زندگی کند احترام میگذارد. این نژاد جز دسته ی سگ های کاری محسوی میشوند که یکی از قابلیتهایشان کشیدن ارابه های کوچک در مزرعه ها بوده است. به خاطر همین مسئله حسی سلطه طلبانه نسبت به سگ و گربه های غریبه دارد.

پیام بگذارید