بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه ها ذاتا حیوانات کنجکاوی هستند و باید تمام سطوح خانه ی شما را کشف کنند ! که البته شامل مبل های پذیرایی ، اتاق خواب ، آشپزخانه یا زیرزمین هم میشود . و همچنین به این معنیست که موهایش آنجا رها میشوند و جای پنجه هایش بر روی تمام جاهایی که پرسه زده میماند . تربیت گربه تان برای اینکه رو مبلها نرود میتواند نیمکت های اتاق پذیراییتان را ازینکه توسط مو و اثر پنجه پر شود نجات دهید.

1. یک بطری با سر اسپری کننده را از آب پر کنید.

2. وقتی گربه میخواهد بر روی هر قسمتی از مبل بپرد آب را نزدیک صورت یا بر پشتش اسپری کنید. هیچ وقت آب را مستقیما توی صورتش اسپری نکنید چون باعث میشود در آینده پرخاشگر و ستیزه جو شود.

3. شما میتوانید با برهم زدن دستتان یا ایجاد هر صدای بلند دیگری وقتی گربه تان روی مبل میپرد تلاش کنید تا او را بترسانید. هیچگاه صدای بلندی دقیقا بغل گوش گربه تان ایجاد نکنید چون ممکن است به شنوایی اش صدما بزند. یک بطری نوشابه ی خالی را با چند سکه پر کنید و وقتی گربه تان میخواهد روی مبل بپرد آنرا تکان دهید.

4. از خوردن غذا بر روی مبلی که میخواهید گربه تان رویش نپرد اجتناب کنید. اگر برایتان مقدور نیست مطمئن شوید که خرده ریزه های غذا که بر روی مبل ریخته را بلافاصله جمع میکنید و گربه تان با بوی غذا جذب نمیشود.

5. بستری برای گربه تان تهیه کنید. با چند عروسک و بالشتک های کوچک مساحت دور بستر را طوری پر کنید که گربه تان را جلب کند .

نکات و هشدارها :
آرامش خودتان را حفظ کنید و بقیه خانواده را هم از مراحل این آموزش یا دیگر کارهای بی فایده آگاه کنید.

پیام بگذارید