بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

آیا عاشق گربه سرکش خود هستید ؟ در اینجا روشی برای نشان دادن محبتی بزرگ به شیوه ای آسان است !

1 . برای یک شروع ملایم ، گربه ات رو بگیر ، او را نوازش کن و به او غذا بده و …

2 . زیر چانه او را ماساژ بده .

3 . با انگشت اشاره و شصت به آرامی چشمهایش را ببند

4. به او نزدیک شو ، او را ببوس ، روی گونه او ، سر و غیره

پیام بگذارید