بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

شکستگی دندان گربه پدیده ای بسیار شایع است که می تواند علل گوناگونی داشته باشد، از جمله برخورد توپ، خرده سنگ یا دیگر اجسام سخت و سنگین با دندان گربه، تصادفات ، و البته جویدن چیزی بسیار سخت توسط گربه. اگر چه هر کدام از دندان های گربه ممکن است بکشنند ولی احتمال شکستگی دو دندان بزرگ بالایی و دو دندان بزرگ پایینی فک به مراتب بیشتر است. اگر در درون دندان گربه ترک ایجاد شود باکتری ها به سرعت به درون دندان گربه نفوذ کرده و ریشهء دندان را مورد حمله قرار می دهند. سپس دندان مورد نظر خواهد مرد و به مرکزی برای زندگی باکتری ها مبدل خواهد شد. در مرحلهء بعد باکتری ها استخوان فک در ناحیهء دندان آلوده را مورد حمله قرار خواهند داد. نهایتا مویرگ های موجود در آن ناحیه باکتری ها را به تدریج جذب می کنند و به دیگر نقاط بدن گربه منتقل می کنند، به ویژه شش ها و کلیه ها و قلب گربه در این زمان مورد هجوم باکتری ها قرار خواهند گرفت. این مسئله طی یک پروسهء زمانی به از کار افتادن ارگان مورد نظر منجر می شود.

دندان های شکسته شده در گربه دردآور اند و باید فورا توسط دامپزشک معاینه شود. دامپزشک بر طبق شرائط دندان و گربه، گزینهء مناسب برای درمان را برمیگزیند. متاسفانه در بسیاری از مواقع گربه هایی که دندان های شکسته دارند ناراحتی و درد خود را بروز نمی دهند و ترجیح می دهند در سکوت درد دندان را تحمل کنند. این مسئله باعث می شود بسیاری از صاحبان گربه ها علی رغم تشخیص دندان شکسته در دهان گربه، از انتقال حیوان به مرکز دامپزشکی امتناع کنند و اینگونه برداشت کنند که گربه مشکل و دردی ندارد. قطعا این برداشت اشتباه است. درمان آنتیبیتوکی در کوتاه مدت پاسخگوست، ولی درد و عفونت به دندان شکسته بازخواهند گشت اگر درمان به طور کامل صورت نگیرد. برداشت کامل دندان آلوده به عنوان گزینهء آخر در نظر گرفته می شود و در وهلهء اول برداشت کامل بافت های آلوده و سپس پر کردن دندان برای جلوگیری از عفونت های بعدی توصیه می شود.

پیام بگذارید