بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اکثر گربه های وحشی مقدار خیلی زیادی انژی مصرف میکنند هنگام شکار و آنها به حفاظت از انرژیشان در بین شکارهایشان نیاز دارند.وقتی که گربه خواب است،انرژی خیلی کمی استفاده میکند واگر بیشتر میخوابد برای این است که انرژی بیشتری حفظ کند و زمانهای کوتاه انرژی زیادی استفاده کند به هنگام شکار.
 
البته امروزه گربه های خانگی واقعا نیازی به شکار ندارند اما ژنهای آنها هنوز شبیه قبل از زمانی است که تبدیل به گربه های خانگی شوند.بچه گربه ها همانند گربه های بالغ به همان اندازه یا حتی بیشتر تمایل به خوابیدن دارند.البته اصلی ترین دلیل این کار این است که هورمون رشد در بچه گربه ها در مدت خواب آنها آزاد میشود.

یکی دیگر از دلایل اصلی خواب آلودگی گربه ها رژیم غذایی آنهاست.
گربه ها گوشتخوارند،خوردن گوشت باعث احساس خواب آلودگی در آنها میشود.هرکسی که یک تکه استیک بزرگ خورده باشد میتواند این قضیه را گواهی دهد.
لازم به ذکر است هرگونه تغییرات زیاد در رفتار گربه میتواند نشانه ای از بیماری یا مشکلی در گربه باشد.
به طور مثال اگر گربه شما به طور نرمال 14 ساعت در روز میخوابیده اما به تازگی خیلی بیشتر میخوابد،گربه شما باید توسط دامپزشک معاینه شود.

پیام بگذارید