بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 چگونه از ناخن کشیدن گربه بر وسایل خانه جلوگیری کنیم ؟

گربه ها به دو دلیل به وسایل ناخن میکشند ، اولی علتی است که همه ما میدانیم : تیز کردن ناخن هایشان . دلیل دوم این است که گربه با کشیدن ناخن ها و پنجه هایش به وسایل عطری خاص را به جا میگذارد که به معنای این است که ” من اینجا بوده ام و اینجا منطقه من است “
وقتی گربه ها این بو را به جا میگذارند ، معمولا باز میگردند و همانجا را نانخ میکشند تا عطرش را قوی تر کنند . دانستن این اطلاعات به نفع ماست ، زیرا اگر مقداری کتنیپ بر روی یک اسکرچر بریزیم و کاری کنیم که گربه یکبار بر آن ناخن بکشد همیشه این کار را تکرار خواهد کرد . اگر گربه بر اسکرچر ناخن بکشد و به وسایل بی توجهی کند ، به مرور بویی که در وسایل وجود دارد از بین میرود و گربه دیگر برای ناخن کشیدن به آنها باز نمیگردد .
اگر گربه ای دارید که به مبلها و فرشها پنجه میکشد میتوانید روش های زیر را انجام دهید :
یک اسکرچر تهیه کنید
 شما نمیتوانید از ناخن کشیدن گربه ها جلوگیری کنید ، ولی میتوانید آنها را عادت دهید که در جای مشخصی پنجه بکشند . با تهیه یک اسکرچر مناسب برای پنجه کشیدن می توانید گربه را به ناخن کشیدن در جای مشخصی عادت دهید .

تعداد اسکرچر ها را زیاد کنید
 بعضی گربه ها پنجه کشیدن بر چوب را دوست دارند و به اسکرچر ها معمولی توجه نمیکنند و بعضی هم به اسکرچر های موکت مانند علاقه دارند .
اسکرچر های مختلفی تهیه کنید و با مقداری کتنیپ گربه را به آنها جذب کنید .
از بک بو بر آنزیمی استفاده کنید
 اگر گربه تان بوی پنجه اش را به وسایل انتقال داده و از ناخن کشیدن به آنها دست نمیکشد میتوانید از بو بر های مخصوص آنزیمی استفاده کنید که بوی مخصوص پنچه گربه را از بین میبرند .
گربه تان را به استفاده از اسکرچر تشویق کنید
 هر گاه گربه از اسکرچر استفاده کرد به او غذا های مورد علاقه اش و یا تشویقی های مخصوص گربه بدهید . به اسکرچر کتنیپ بزنید و هر طور میتوانید گربه را به آن جذب کنید .
به یاد داشته باشید گربه های زیر 6 ماه از کتنیپ خیلی استقبال نمی کنند و ممکن است مجبور به استفاده از تشویق کننده های دیگری شوید .

پیام بگذارید