بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

ممکن است ما انسان ها هیچگاه دلیل واقعی علاقه گربه ها به ارتفاع را درک نکنیم ، ولی چند تئوری درباره این موضوع وجود دارد :
◾ایستادن در ارتفاع معمولا نشانه برتری است و اگر در خانه خود چند گربه داشته باشید متوجه میشوید بقیه گربه ها به گربه ای که در بالاترین مکان می ایستد احترام میگذارند . بالاترین مکان برای بهترین و قدرتمندترین گربه است و گربه ای که در ارتفاع می ایستند ” گربه برتر ” به حساب می آید .
◾ارتفاع به گربه امکان دید بیشتری میدهد . گربه با ایستادن در ارتفاع میتواند محدوده خود را زیر نظر بگیرد و ببیند دیگران چه میکنند . اگر دقت کرده باشید در طبیعت نیز حیوانات وحشی برای درک موقعیت شکارشان در نقطه ای مرتفع او را زیر نظر میگیرند .
◾اگر گربه ترسیده باشد میتواند با مکان مرتفعی پناه برد تا از دست حمله کنندگان در امان باشد ( مانند سگ و .. )
اگر گربه شما به مکان های بلند در خانه تان علاقه دارد ممکن است دلیلش یکی از موارد بالا باشد .

پیام بگذارید

X