دعوای گربه ها پس از بازگشتن از مطب دامپزشک

چرا وقتی یکی از گربه ها از مطب دامپزشکی به خانه باز میگردد گربه دیگر با او بد رفتاری میکند ؟

 اگر شما دو گربه داشته باشید و یکی را در خانه گذاشته و دیگری را به دامپزشکی ببرید حتما دیده اید که موقع بازگشت گربه دیگر شما به گربه ای که از نزد دامپزشک آمده هیس-هیس کرده یا با او بد رفتاری میکند .
بو برای گربه ها بسیار مهم است . گربه ای که به نزد دامپزشک رفته همان قیافه و همان صدا را دارد ولی بوی متفاوتی میدهد و گربه دیگر با او مثل یک غریبه رفتار کرده یا به او حمله میکند .
سعی کنید که این نارضایتی گربه ای را از بین ببرید . حوله ای تمیز بردارید و آن را روی گربه ای که در خانه مانده بکشید ، سپس آن را بر گربه ای که به دامپزشکی رفته کشیده و حالا دوباره آن را بر گربه ای که در خانه مانده بکشید .
این باعث میشود که گربه ها بوی یکسانی پیدا کنند و از ناراحتی گربه ای که در خانه مانده کم شود .
روش دیگری که برای جلوگیری از این دعوا وجود دارد این است که همیشه دو گربه را با هم به نزد دامپزشک ببرید . بنابراین ، حتی اگر یکی از گربه ها ویزیت شود دیگری هم بوی مطب دامپزشک را میگیرد و از دعوا بین گربه ها جلوگیری میشود .
ممکن است این موضوع به نظر شما بی اهمیت بیاید ، اما اگر دارای دو گربه یا بیشتر هستید ، ممکن است این تفاوت بوها منجر به یک دعوای جدی و آسیب دیدن گربه هایتان شود .

پیام بگذارید