بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

چرا وقتی یکی از گربه ها از مطب دامپزشکی به خانه باز میگردد گربه دیگر با او بد رفتاری میکند ؟

 اگر شما دو گربه داشته باشید و یکی را در خانه گذاشته و دیگری را به دامپزشکی ببرید حتما دیده اید که موقع بازگشت گربه دیگر شما به گربه ای که از نزد دامپزشک آمده هیس-هیس کرده یا با او بد رفتاری میکند .
بو برای گربه ها بسیار مهم است . گربه ای که به نزد دامپزشک رفته همان قیافه و همان صدا را دارد ولی بوی متفاوتی میدهد و گربه دیگر با او مثل یک غریبه رفتار کرده یا به او حمله میکند .
سعی کنید که این نارضایتی گربه ای را از بین ببرید . حوله ای تمیز بردارید و آن را روی گربه ای که در خانه مانده بکشید ، سپس آن را بر گربه ای که به دامپزشکی رفته کشیده و حالا دوباره آن را بر گربه ای که در خانه مانده بکشید .
این باعث میشود که گربه ها بوی یکسانی پیدا کنند و از ناراحتی گربه ای که در خانه مانده کم شود .
روش دیگری که برای جلوگیری از این دعوا وجود دارد این است که همیشه دو گربه را با هم به نزد دامپزشک ببرید . بنابراین ، حتی اگر یکی از گربه ها ویزیت شود دیگری هم بوی مطب دامپزشک را میگیرد و از دعوا بین گربه ها جلوگیری میشود .
ممکن است این موضوع به نظر شما بی اهمیت بیاید ، اما اگر دارای دو گربه یا بیشتر هستید ، ممکن است این تفاوت بوها منجر به یک دعوای جدی و آسیب دیدن گربه هایتان شود .

پیام بگذارید