بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 ممکنه شما بپرسید مشکل چیه ؟همه میدانند چطور باید با یک گربه بازی کنند .نه همیشه اینطور نیست. برای مثال بعضی افراد (بیشتر پسرها ) با گربه مثل سگ کشتی میگیرند
گربه ها سگ نیستند !
هر چند آنها ممکنه به این بازی علاقه نشان دهند ولی شما با اینکار به او یاد میدهید دست شما اسباب بازی است.

مگر اینکه شما بخواهید تمام زندگی زخمهای روی دستتان را تحمل کنید وگرنه بچه گربه باید از حالا یاد بگیرد که دستها اسباب بازی نیستند
 اسباب بازی . اسباب بازی فقط

پیام بگذارید