بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

نگهداری از بچه گربه ها در خارج از خانه ، چه بخاطر اینکه آنها نمیتوانند حرکت داده شوند ، یا به هر دلیلی که شما قادر به نگهداشتن آنها در داخل خانه نیستید ، امکان پذیر است به شرطی که شما برای مراقبت از آنها زمان بگذارید و انها را به تماس با انسان عادت دهید

1 . به بچه گربه ها 2 یا 3 بار در روز غذا بده

2 . بچه گربه ها را حداقل هر 2 هفته یکبار حمام کن

3 . یک بستر مناسب برای بچه گربه ها فراهم کن . اگر آن بستر در خارج از خانه است > موارد مناسب برای یک بستر شامل : بشکه ، جعبه ، جعبه مقوایی محکم و غیره . اگر شما یک بشکه داری :
 * سوراخهای کوچک در آن ایجاد کن
* آن را با روزنامه بپوشان
* به آن گیاه خشک (یونجه و امثال آن ) ، لباسهای کهنه ، یا هر نوع ملافه ای اضافه کن

4 . مطمئن شو که بچه گربه ها به آب پاک دسترسی دارند

5 . به بچه گربه ها عشق بورز . به این معنی که برای آنها زمان صرف کنید برای اینکه به انسانها و تماس خو بگیرند . گربه های که به انسانها عادت ندارند، به خوی وحشی خود برمیگردند و نگهداری از آنها خیلی سخت است . این چشم انداز آینده آنها را برای ادامه بقا در اطراف انسان به خطر می اندازد

6 . اقامتگاههای مناسب پیدا کن . بودن در خارج از خانه ، گربه شما را با خطرات زیادی مواجه خواهد کرد . سعی کن برای آنها اقامتگاه هایی پیدا کنی و سعی کن فضای بیشتری در داخل ساختمان برای آنها فراهم کنی

7 . بچه گربه ها را در برابر بیماریها واکسینه کن . عقیم کردن نیز برای آنها خوب است

 راهنمایی

_ با بچه گربه ها بازی کنید . این به رابطه شما با آنها کمک خواهد کرد

 هشدار

_ اطمینان حاصل کنید که بچه گربه ها در داخل آن بستر در امنیت باشند

_ همیشه دسترسی به آب ممکن باشد . مطمئن شوید آن تازه و تمییز است

 وسایل مورد نیاز

_ بشکه
_ ملافه
_بچه گربه(ها)
 _غذا / آب

پیام بگذارید