نحوه مراقبت از بچه گربه


 همه بچه گربه ها به صاحب نیاز دارند و اگر شما درست عمل نکنید او به شما علاقمند نخواهد شد . آنها می خراشند ، گاز میگیرند و یا از شما دوری خواهند کرد. لازمه که شما یک شروع خوب را برای یک بچه گربه فراهم کنید

1. یک جای خوب برای خواب بچه گربه فراهم کن

2. با شیر گرم در یک شیشه مخصوص بچه از آن پرستاری کن

3 . با غذای گربه و آب ، او را خوب پرورش بده

4 . موهایش را شانه کن

5 . جای دستشویی او را به آن نشان بده اینطوری میفهمد که کجا برود

6 . وقتیکه به نزد شما می آید او را نوازش کن ولی زیاده روی نکن

 راهنمایی

_ همیشه ظرف غذا و آب او را پر نگه دار

 هشدار

_ گربه ممکن است به روی میزها بپرد تا وقتیکه مطمئن شود او را نادیده نگرفته اند

پیام بگذارید