بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه ها بسیار پیچیده هستند که سعی در درک سیگنالهایی موجود برای ما ، باعث میشود آنها از شما لذت ببرند و به عنوان بخشی از خانواده ، شما هم از آنها لذت ببرید . آنها اغلب سعی میکنند توجه شما را جلب کنند بوسیله نشستن در نزدیکی شما ، قرارگرفتن در مجاورت پاها یا میو میو کردن

1 . اینها تمام ، سیگنالهایی هستند که به شما می گویند که آنها توجه کامل شما را میخواهند . بعضی از گربه ها حتی با بهم زدن پلکها و مژه ها دارند به شما می گویند که در قلمرو آنها هستی پس دست به کار شوید و به آنها اعتراض کنید

2 . همیشه اطمینان حاصل کنید آنها زمانیکه در بین خانواده شما هستند ، احساس امنیت میکنند . احتمال خیلی کمی دارد که آنها پریشان شوند یا به کسی حمله کنند

3 . ظرف غذای گربه را نزدیک جای دستشویی گربه نگذارید . آنها حیوانات فوق العاده تمییزی هستند و اگر وضعیت اینطوری باشد برای استفاده از آن بی میلی شدیدی بوجود می آید

4 . همیشه اطمینان حاصل کنید که تمام وقت آب در دسترس هست چون آنها نمی توانند فقط شیر بنوشند

5 .هوای بیرون را ارزیابی کنید احساس کردن هوای تازه مهم است و از در معرض آفتاب قرار گرفتن در یک روز آفتابی استقبال خواهد کرد

6 . سعی کنید حداقل یکبار در طول روز از او ایراد بگیرید این به رابطه بین تو و آن گربه کمک میکند

پیام بگذارید