بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

وقتی شما یک بچه گربه جدید به خانه می آورید ، سازگار کردن آن طول میکشد . در اینجا چند راهنمایی برای اینکه بچه گربه خود را کمتر عصبی کنید وجود دارد

1 . در یک carrier ( سبد مخصوص حمل گربه ) بچه گربه ات را به خانه بیاور و انگشتان دستت را در سوراخهای آن فرو کن برای وادار او به اینکه بوی شما را تشخیص دهد

2. برای دو ساعت اول ، او را در یک اتاق کوچک نگه دار ، شبیه یک اتاق خواب یدکی با در بسته . از اینرو این میتواند باعث آشنایی او با اتاق بشود و گمان کند که آن به عنوان “خانه اصلی” است . مطمئن شو که در آن اتاق غذا و یک litter box جعبه بستر وجود دارد

3 . برو داخل ولی مطمئن شو در اتاق کسی غیر از خودت در آن مدت وجود ندارد . اجازه بده بچه گربه ات بوی تو را بوسیله نوازش کردن زیاد تو ، دریافت و بشناسد و اگر او با تو راحت بود ، با او بازی کن

4 . اگر بنظر میرسه که او سازگار شده یا اگر در اتاق او یک در به اتاقی دیگر وجود دارد ، در اتاق را باز کن

5 . اجازه بده او حداقل برای یک روز به این اتاقها عادت کند

6 . هنگامی که او آرام شد ، در را به روی او به بقیه خانه باز کن

7 . اگر بیرون بچه گربه ات را دمدمی مزاج کرد ، او را به اولین اتاق که در آن بود ، برگردان . اگر او اینطوری نیست، به او اجازه بده که به اکتشاف بپردازد

8 . به او یک خوراکی لذیذ بده و با او خیلی خوب باش بوسیله حداقل نیم ساعت نوازش کردن او در روز . وقتی او گرسنه است غذایش را تغییر بده . حداقل برای 15 دقیقه در روز با او بازی کن . بذار او بارها شما را بو کند و لیس بزند

9 . با او درست رفتار کن و او به دوست شما تبدیل خواهد شد

 راهنمایی

_ دور گردن بچه گربه ات یک زنگوله ببند تا بفهمی او کجاست
_ او را روزی به خانه بیاور که او آرام باشد
_ جای غذا یا جعبه بستر او را تغییر نده تا بچه گربه به خانه عادت کند
_ چنگ زدن او را در نظر بگیر – اگر پس از چند هفته نتوانستید رفتار پرخاشگرانه یا مخرب او با تربیت گربه رفع کنید

 هشدار

_ تمام سیمها را پنهان کن . قفسه ها را ببند و تمام غذاها را قایم کن یا شمع روی میزها روشن کن
_ اگر او ناخن داره ، او را از مبلمان تجملی و گران دور نگه دار
_ او را در یک گوشه محدود نکن در غیر اینصورت او احساس خطر خواهد کرد و به تو صدمه خواهد زد
_ چنانچه هر گونه حفره یا جدار بازی وجود دارد که او میتواند در آن فرو رود ، او را از آنجا دور نگه دار
_ اگر تو گربه هاب دیگری داری ، در آغاز آنها را جدا نگه دار یا خطر مبارزه آنها را بپذیر

 چیزهایی که تو نیاز داری ؟

_ ظرف غذای گربه ، غذای مناسب برای گربه و آب
_ یک بچه گربه
_ litter box جعبه بستر یا جای بستر
_ خوراکی لذیذ ( تشویقی )
 _ اسباب بازی ( اختیاری )
 _ اتاق کوچک
_ مسواک گربه و ناخنگیر گربه
_ carrier سبد حمل گربه

پیام بگذارید