بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه ها خلق و خویی شبیه ما انسانها دارند ….و این خوب نیست ! ولی تو فقط باید بدانی که چطور با او برخورد کنی ، بطوریکه تو بهترین دوستش شوی

1 . گربه ات را برای 10 تا 20 دقیقه تنها بگذار ، درست مثل انسانها ، آنها هم نیاز به زمان دارند تا آرام شوند و همچنین دوست دارند تنها رها شوند

به آرامی نزدیک شو

1 . در نهایت به طرف گربه برو و مطمئن شو که که او تو را بخشیده است ، و ، به آرامی از بالای سرشان ( به طرف دم ) حدود 20 ثانیه دست بکش (نوازش کن)

2 . اجازه بده او انگشتان شما را بو کند . با دقت انگشتان دست خود را در مقابل دهان او قرار بده

3 . اگر او شما را گاز گرفت ، نپر و فرار نکن چون این گربه را می ترساند، و شاید هم خو بگیرد به خواستن اینکه برخی اوقات به نزد شما بیاید

4 . او را نوازش کن ، چنانکه باید و شاید ، چون این به گربه احساس بهتری میدهد

دوباره گربه را ترک کن

1 . اگر هنوز او از دست تو عصبانی است ، وانمود کن که دور میشوی و او اصلا در آنجا وجود ندارد . او آرام خواهد گرفت

2 . برگرد به اتاق و او را نوازش کن ، او را در آغوش بگیر و عشقت را به او نشان بده

 راهنمایی

_ اگر او تو را گاز گرفت به او صدمه نزن و کاری نکن که او آزار ببیند

_ اگر تو به گربه ات آسیب بزنی ، نیاز داری که به دکتر مراجعه کنی چون گربه ها زیباترین مخلوقات جهان هستند

_ مراقب گربه ها باش .در هر روز ، یک گربه جدید از خانه دست کشیده و رها شده است

پیام بگذارید