بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

1 . خودت را برای نزدیک شدن به گربه آماده کن . خودت را وادار کن تا آنجا که ممکنه به کوچکی او بنظر برسی ، و با خودت مقداری غذا ( یک چیز خشمزه ) ببر. اگر موهای قهوه ای داری ، لباس قهوه ای بپوش ، اگر موهای سیاه داری ، لباس سیاه بپوش و …

2 . آرام و بی سرو صدا شروع کن ، قدم زنان بسوی گربه برو درحالیکه دستت افقی ، بالا ، در هوا قرار دارد . این در زبان گربه ها سلام معنی می دهد . صداهای میو میو خفیفی ایجاد کن شبیه ‘Prreow’ . این باید گربه را سر ذوق بیاورد . هیچ حرکت ناگهانی انجام نده و خیلی آرام حرکت کن .

3 . همینطور که به گربه نزدیک میشوی شروع کن به پایین آوردن دستانت و زانو بزن . غذا را از جیبیت بیرون بیاور ، و یکی به گربه بده .به احتمال خیلی زیاد گربه آن را بو میکشد ( موس موس میکند ) و با ترس چندک میزند و برمیگردد ولی بزودی آن گربه می آید و از تو غذا می گیرد . فقط بشین و منتظر شو . آن گربه می آید و به تو اجازه می دهد که نوازشش کنی . اگر این نشد ، دلخور نشو . به احتمال زیاد او خیلی کمرو و خجالتی است . به تلاشت ادامه بده و تسلیم نشو .

هشدار :

 _ صداهای ناگهانی یا بلند ایجاد نکن
_ اگر آن گربه تو را دوست ندارد ، سعی نکن که او را وادار کنی که تو را دوست بدارد

پیام بگذارید