بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

عوامل بسیاری در تعیین اینکه گربهء شما تا چه سنی عمر خواهد کرد دخیل اند. از جملهء این عوامل ، پشتوانهء ژنتیکی گربه است. اگر پشتوانهء ژنتیکی گربه قوی نباشد امید به اینکه او بیش از حد متوسط عمر کند بسیار اندک است ، حتی اگر بهترین تغذیه و نگهداری از گربه به عمل آید . تحقیقات ثابت کرده که نژادهای اصیل گربه که هیچگونه ناخالصی ندارند عموما بسیار کمتر از گربه های ناخالص (معمولی) که گوناگونی ژنتیکی بیشتری دارند عمر می کنند.

از دیگر عوامل موثر ، نحوهء نگهداری از گربه ، نحوهء تغذیه و دسترسی گربه به دامپزشک و معاینات دامپزشکی به طور مرتب می باشد . معاینات دامپزشکی بسیار مهم اند و همین عامل است که سبب افزایش میانگین طول عمر گربه های خانگی در طی سال های اخیر شده است.

تغذیهء غلط عامل مهمی در کوتاه کردن عمر گربه است. گربهء چاق شما به احتمال قوی قبل از ده سالگی خواهد مرد زیرا در معرض بیماری های خطرناکی همچون دیابت ، arthritis ، مشکلات قلبی و مشکلات تنفسی قرار دارد. کنترل وزن گربه بسیار حیاتی است.

از دیگر عوامل بسیار مهم اخته شدن حیوان است. امروزه این امر به صورت یک واقعیت غیرقابل انکار در آمده که گربه های اخته شده به مراتب بیشتر عمر می کنند.

گربه ای که تمام ویژگی های بالا را داشته باشد و به علاوه در داخل منزل نگهداری شود عموما تا 21 سالگی عمر می کند ، اگرچه عمر متوسط برای گربه ها 12 الی 15 سال است.

گربه هایی که اجازه دارنداز منزل خارج شوند اکثرا کمتر از میزان طبیعی عمر می کنند. عواملی چون تصادفات خیابانی ، دعوا با دیگر گربه ها ، مسمومیت غذایی ، تشنجات فراوان موجود در محیط خارج از خانه ، امکان ابتلا به بیماری های خطرناک واگیردار از دیگر گربه ها و کشته شدن توسط سگ های خیابانی همه باعث می شوند تا گربه هایی که از منزل خارج می شوند در معرض خطرات جدی قرار داشته باشند. تحقیقات ثابت کرده اند که گربه های خیابانی ( نه گربه های خانگی که اجازه دارند از خانه خارج شوند) عموما پنج یا شش سال بیشتر عمر نمی کنند. علت مرگ اکثر گربه های خیابانی تغذیهء بسیار نامناسب و ضعف تشخیص داده شده.

پیام بگذارید