سگ ها و گربه ها در تاريكي بهتر از انسان ها مي بينند

سگ ها و گربه ها در تاريكي بهتر از انسان ها مي بينند
جام جم آنلاين: يك محقق آمريكاي گفت سگ ها در تاريكي بهتر از انسان ها مي بينند.
به گزارش پايگاه اينترنتي الرايه، به اعتقاد وي، گربه ها نيز به نسبت سگ ها و انسان ها در تاريكي بهتر مي بينند.
پروفسور مديسون پل ميلر از دانشگاه وسكنسون افزود هنوز كسي ميزان توانايي بينايي سگ ها در نور اندك را اندازه گيري كند.

 

 

پیام بگذارید