بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

رشد غیر طبیعی عضوی از بدن
در بیشتر موارد شروع سرطان با رشد و بزرگ شدن قسمتی از بدن گربه مانند گردن، دست یا پا می باشد. با گذشت زمان این رشد بیشتر و واضحتر خواهد شد.
تومور ممکن است خوش خیم یا بدخیم باشد. تومورهای خوش خیم از سرعت رشد تهاجمی و شدید برخوردار نیستند ، به بافتهای اطراف دست اندازی نمی کنندو در سطح بدن منتشر نمی گردند. تومورهای بدخیم به سرعت رشد کرده ، به بافتهای اطراف حمله نموده و در نقاط مختلف بدن منتشر می گردند .

کاهش شدید اشتها و وزن
در بیشتر موارد سرطان، گربه اشتهای خود را از دست داده و شروع به از دست دادن وزن خود میکند. شما باید بدانید که سرطان تهاجم به سلولهای زنده میباشد و تا هنگامیکه آن را متوقف نکنید به گسترش خود ادامه میدهد.

زخم و خونریزی های شدید
در زمان سرطان، عمل ساده خارش منجر به زخم و خونریزی میشود زیرا سیستم ایمنی بدن مورد حمله قرار گرفته و به شدت ضعیف شده است و به همین علت توانایی سابق را ندارد.


خستگی و ضعف عمومی
به علت تضعیف سیستم ایمنی بدن، گربه مبتلا به سرطان دچار خستگی و ضعف عمومی میگردد. زمانیکه سلولهای سرطانی به سلولهای سالم حمله میکنند، سیستم ایمنی بدن حالت تدافعی گرفته و گربه از تمام انرژی خود استفاده میکنند.
اگر شما متوجه شدید گربه شما تمایلی به بلند شدن از بستر خواب خود ندارد، باید نگران وضع جسمانی او بگردید.

پیام بگذارید