بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

روش کوتاه کردن ناخن: ابتدا حیوان را محکم در آغوش گرفتهو با انگشتان تان کفه پنجه گربه را فشار دهید تا ناخنها بیرون آیند. ناخن گربه معمولاً شیشه ای است و به راحتی می توان قسمت صورتی آن را تشخیص داد این قسمت شامل رگهای خونی و عصب است، در نتیجه بریدن آن باعث خونریزی و درد شدید می شود.قسمت شیشه ای ناخن بافت مرده است، در نتیجه بریدن آن بدون درد است.

برای کوتاه کردن ناخن می توانید از قیچی های خیلی تیز یا ناخنگیرهای مخصوص استفاده کرد.

بعد از گرفتن ناخنها قسمت کوتاه شده ناصاف و حالت رشته رشته به خود می گیرد، که گربه خود با کشیدن ناخنها به سطوح زبر آنها را سوهان می زند. برای جلوگیری از آسیب دیدن وسایل منزل میتوانید قطعه ای موکت را روی تخته ای نسب کرده در اختیار گربه قرار دهید. البته این وسیله در بازار نیز موجود است.

پیام بگذارید