بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

وجود مشکلات دندانی و لثه سبب ایجاد بوی بد دهان و تنفس بد بو (Halitosis) می شود. این حالت بیشتر در گربه های پیر دیده می شودو رسوبات دندانی موجود و باقی ماندن ذرات غذایی لابلای دندان ها سبب تورم و التهاب لثه خواهد شد.

علل بیماری:
* رسوبات و جرم های دندانی از علل عمده بوی بد دهان می باشند.
* گربه های مو بلند دارای تراوشات بزاقی بیشتری هستند که سبب مستعد شدن جرم دندانی در ان ها می شود و ایجاد بوی ناخوشایند از دهان را به دنبال دارد.
* در گربه هایی که زیاد اقدام به لیسیدن خود می کنند در برخی موارد موهای بلند در لا بلای دندان ها گیر کرده و بوی بد دهان را به دنبال خواهد داشت.
* در گربه هایی که دچار نقایص مزمن کلیوی هستند بوی بد دهان بیشتر ایجاد می شود. استشمام بوی خوب و شیرین هم گاهی به علت بیماری دیابت می باشد. در هر دو حالت فوق الذکر لازم است به دکتر دامپزشک مراجعه شود.

انچه دکتر دامپزشک می تواند انجام دهد:
* در مرحله اول لازم است علت اصلی بیماری توسط دکتر دامپزشک تشخیص داده شود. در گربه های پیر و مسن گاهی علت اصلی بیماری مشکلات مزمن کلیوی است که سبب ایجاد بوی بد دهان خواهد شد.
* در صورت وجود جرم های دندانی دکتر دامپزشک اقدام به جرم گیری تحت بیهوشی عمومی می کند. علاوه بر ان در صورت صلاحدید دکتر دامپزشک رژیم غذایی معمول را تغییر و رژیم درمانی را جایگزین ان خواهد کرد.
 

پیام بگذارید