بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

تصورات غلط بسیاری در مورد داشتن همزمان گربه ونوزاد درخانه وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از مردم بر این باورند که گربه‌هابرای سلامتي نوزاد مضر هستند. اما، مطالعه‌اي در بیمارستان هنری فورد در ديترويت حاكي از اين است كه كودكان (زير 7 سال) كه در نزديكي گربه‌ها رشد مي‌كنند به طور قابل توجهي كمتر از كودكاني كه بدون حيوانات خانگي هستند در معرض آلرژي‌ها هستند.

اين مطالعه نشان مي‌دهد كه وجود گربه در اطراف نوزاد (در اوايل زندگيش) ممكن است توسعه سيستم ايمني را تحت تأثير قرار دهد.

یکی دیگر از تصورات نادرست رايج اين است كه گربه‌ها سعي در آسيب رساندن به نوزادان دارند. كه اين موضوع صحيح نيست، اما شما نبايد اجازه دهيد بدون نظارت شما گربه در كنار نوزاد در حال خواب شما بخوابد. و دليل آن اين است كه نوزادان و كودكان (زير 7 سال) هميشه نمي‌توانند در خواب تغيير جهت دهند، بنابراين اگر گربه خيلي نزديك باشد، نوزاد ممكن است از نظر تنفس دچار مشكل شود. بنابراين اجازه دهيد كودك تنها بخوابد.

پیام بگذارید