بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

انواع گروه خوني گربه‌ها A و B و به ندرت AB است. اكثر گربه‌ها در ايالات متحده گروه خوني A را دارند. همچنين چيزي نزديك به 99% از گربه‌هاي خانگي مو كوتاه گروه خوني نوع A را دارند. اين نسبت از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.
ديگر نژادهاي گربه بسيار بيشتر از نوع خون B را دارا هستند.

همچنان که محبوبیت گربه های اصیل افزایش می‌یابد این احتمال وجود دارد که نسبت گربه‌هاي با خون نوع B نیز افزایش يابد.

 “خون دهنده جهاني” در گربه‌ها وجود ندارد ـ مقدار بسيار كمي از نوع خون اشتباه در صورتي كه گربه حساس باشد مي‌تواند باعث مرگ گربه‌ شود.

به طور خاص، گربه‌هاي نژاد مو كوتاه انگليسي، كرنيش ركس و دوون ركس، شايد بيش از 50% در آنها درصد خون نوع B بسيار بالاتر است.

نژادهاي ديگر با درصد قابل توجهي از خون نوع B عبارتند از: نژادهاي هيمالين، حبشي، دم كوتاه ژاپني، پرشين، سومالي و اسفينكس.

اگر گربه مادر با نوع خون B بچه گربه‌هايي با خون نوع A بدنيا بياورد، واكنشهاي شديدي ممكن است در بچه گربه‌ها رخ دهد.

گربه‌هاي داراي خون نوع B نسبت به گربه‌هايي كه خون نوع A را دارند پادتن‌هاي قوي‌تري دارند. اين پادتن‌هاي مادري از طريق شير خوردن منتقل ميشود

 همچنين نوع خون A غالب است، به اين معنا كه بسياري از بچه گربه‌هاي متولد شده از گربه‌هاي نر A با ماده‌هاي B، خون نوع A را خواهند داشت.

پیام بگذارید