بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

زیر یک هفته: چشم‌ها بسته هستند، گوشها تخت و مسطح روي سر قرار گرفته‌اند، پوست مايل به صورتي به نظر مي‌رسد. ممكن است قسمتي از بند ناف هنوز باقي مانده باشد.

1 هفته تا 10 روز: چشمها شروع به باز شدن مي‌كنند، گوش‌ها هنوز مسطح و تخت هستند. بچه گربه در اين سن كوچك‌تر از دست شماست.

3 هفته: چشم ها به طور کامل باز ميشوند، گوش‌ها عمودي هستند و دندان‌ها قابل رویت هستند. بچه گربه‌ها در این سن شروع به راه رفتن مي‌كنند و در هنگام راه رفتن بسیار لرزان خواهند بود.

4-5 هفته: رنگ چشم‌ها از آبي به ديگر رنگها تغيير مي‌كند و بچه گربه‌ها شروع به جست و خيز كردن مي‌كنند.

بچه گربه ها در این سن به طور منظم شروع به خوردن مواد غذايي مربوط به گربه‌ها خواهند كرد.

پیام بگذارید