گربه ها شیرینی را درک نمیکنند

 تحقیقاتی که پیش از این توسط تیم فوق صورت پذیرفته بود حاکی از آن بود که گربه های اهلی و وحشی به علت وجود نوعی نقص ژنی در ساختار گیرنده طعم شیرین ، قادر به درک این طعم نمیباشند .

بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه ، یکپارچگی ژن های گیرنده طعم شیرین ، با رژیم غذایی حیوانات ارتباط نزدیکی دارد . شیرهای دریایی ، سمور آسیایی ، کفتار از جمله گوشتخواران دیگری میباشند که ژن گیرنده طعم شیرین در آنها دچار معایبی میباشد . این نتایج حاکی از اهمیت رژیم غذایی در عملکرد سیستم حسی حیوانات است .

پیش از این تصور بر آن بود که درک طعم شیرینی ، صفتی جهانی در حیوانات میباشد و از دست دادن آن در گونه های مختلف پستانداران کاملا غیر منتظره بوده است . گربه ها از جمله جانداران گوشتخوار اجباری میباشند . نتایج کامل این مطالعه در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است .

پیام بگذارید