بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 تحقیقاتی که پیش از این توسط تیم فوق صورت پذیرفته بود حاکی از آن بود که گربه های اهلی و وحشی به علت وجود نوعی نقص ژنی در ساختار گیرنده طعم شیرین ، قادر به درک این طعم نمیباشند .

بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه ، یکپارچگی ژن های گیرنده طعم شیرین ، با رژیم غذایی حیوانات ارتباط نزدیکی دارد . شیرهای دریایی ، سمور آسیایی ، کفتار از جمله گوشتخواران دیگری میباشند که ژن گیرنده طعم شیرین در آنها دچار معایبی میباشد . این نتایج حاکی از اهمیت رژیم غذایی در عملکرد سیستم حسی حیوانات است .

پیش از این تصور بر آن بود که درک طعم شیرینی ، صفتی جهانی در حیوانات میباشد و از دست دادن آن در گونه های مختلف پستانداران کاملا غیر منتظره بوده است . گربه ها از جمله جانداران گوشتخوار اجباری میباشند . نتایج کامل این مطالعه در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است .

پیام بگذارید