بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه ها حیواناتی عموماً مستبد، خودپسند، راحت طلب،فضول ، مغرور، زود آشناونمک نشناس هستنددرراحترین جاهااستراحت کرده وازانعطاف بدنی فوق العاده برخوردارهستند.همچنین گربه ها متعادلترین حیوان روی زمین بودبطوریکه اگردرهرحالتی رها شوند روی چهاردست وپافرود می آیند گربه ها بسیارحساب شده قدم برمی دارند وباهرقدم اطراف خودرا زیر نظردارند.

 

گربه حیوان خوشخوابی بوده وروزانه تا ۱۶ ساعت می خوابد. این حیوان برخلاف قوه بینایی ازحس بویایی وشنوایی بسیارقوی برخوردار است. گربه ماده دارای احساسات مادری قوی بوده ونسبت به نوزاد خود محبت مادری غریبی نشان می دهد.

آناتومی گربه

 

بدن گربه از۲۳۴ استخوان تشکیل شده، پاهای گربه امکان پرش تاارتفاع ۲متری را دارد ودستها درهرجهتی حرکت می کند. گربه هابیش از۵۰۰ عددماهیچه دارند. قفسه سینه کوچکی داشته وهمین کوچکی قلب وریه باعث می شود درمقایسه باسگ زودتر خسته شوند. دم حیوان درحفظ تعادل نقش زیادی داردوهمچنین می تواند نشان دهندة حالات گربه باشد بطوریکه حرکات شدید نشانه عصبانیت، حرکات ملایم خرسندی ویک حرکت شدید نشانه عصبانیت یا شگفت زدگی گربه است.

 

سییل گربه مهمترین قسمت دستگاه حسی بوده که درتاریکی کارچشم را انجام می دهد ومی تواند بوسیله تغییرات جزئی درفشار هوای اطراف پی به وجود اشیاء ببرد همچنین ابروها وموهای حساس پشت مچ دست نیزچنین وظیفه ای برعهده دارند.

 

نژادهای گربه

 

گربه موی بلند ایرانی (Persian Cat) معروفترین وزیباترین نژاد دربین گربه های جهان محسوب می شود که طرفداران فراوانی دارد. علاوه برآن گربه چین چیلای ایرانی، تورتوایس شل، هیمالیایی، برمه ای، موکوتاه اروپایی ، روسی ، سیامی ، مغولی، رکس وگربه بی موی اسفینکس ازنژادهای دیگرگربه محسوب می شوند.

 

اگرقصد خریدگربه ای راداریدبه موارد زیردقت کنید:

 

1- روی موی گربه دست بکشید، موی گربه باید صاف وغیرنمدی وعاری ازانگل باشد.

 

2- گوشها باید تمیز باشد، مطمئن شوید که گوشها بوسیله چرک مسدود نشده.

 

3- چشمها باید تمیز وبراق وبینی هم مرطوب باشد.

 

4- دهان باید صورتی رنگ، دندانها سالم باشد دقت کنید لثه ها متورم نباشد.

 

5- ناحیه مقعدرا به منظور نداشتن اسهال مورد توجه قراردهید.

 

6- شکم باید گرد بوده وسفت نباشدبررسی کنید که دراین ناحیه فتق مشاهده نشود .

 

نگهداری گربه

 

درزمینه نگهداری گربه نگات فراوانی وجود دارد که درادامه به چند مورد ازآنها بصورت خیلی خلاصه اشاره می شود:

 

– موهای گربه را حداقل روزی یکبار تمیزکنید. درمورد گربه های موبلند، این عمل را دوبار درروز انجام دهید. اگرگربه بیشتر وقتش را درخانه سپری می کند یک بسترخاکی برایش فراهم کنید تا درآن مدفوع یا ادرار کند .

 

– غذا دادن به گربه باید درزمان ومکان خاصی صورت گیرد وهمیشه برای غذا دادن ازظرفهای تمیز استفاده کنید، زیرا گربه حیوان مشکل پسندی است.

 

درصورت تمایل گربه را اخته کرده وبطور منظم دربرابر بیماریهای روده ای کشنده واکسینه کنید.

 

– جای خواب راحت وگرمی برای گربه مهیا کنید وترجیحاً آنرا بوسیله روزنامه بپوشانید وروزانه آنرا عوض کنید.

 

-دراولین فرصت ممکن قوانین رفتاری را به گربه بیاموزید. اینکه بخواهید گربه ای را که به اسباب واثاثیه خانه چنگ می زند وآنهارا خراش می دهد چند روزپس ازعمل ازانجام این کار بازدارید،کارخوبی نیست.

 

– اگر گربه شما زایمان کرد، قبل از۶هفته بچه گربه ها را ازآن جدا نکنید.

 

– استخوانهای کوچک فرع را به گربه ندهید زیرا می تواند باعث خفگی شود.

 

– ازدادن سفیدة تخم مرغ خام به گربه جلوگیری کنید.

 

زیرا شامل ماده ای شیمیایی بنام آویدین است که با بیوتین که یک ویتامین ضروری است ترکیب شده وآنرا برای گربه غیر قابل استفاده می نماید.

 

– یک قاشق چاپخوری روغن به جیره اضافه نمائید تاکالری مورد نیاز حیوانات مسن ولاغر که قادر به جذب مواد غذایی نیستند تأمین شود .

– گهگاه پارافین مایع به جیره غذایی بیفزائید تا مانع از یبوست شود .

پیام بگذارید