بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


1.چشماني درخشنده و شفاف و بدون هيچ نوع ترشح اضافي
 

2.داخل گوشها صورتی و تمیز باشد
 

3.لثه هائي سالم و صورتي رنگ و دندانهاي سالم و مرتب
 

4.بدني سالم و بدون هيچگونه ناهنجاري در اندام ها
 

5.پوست درخشنده و سالم عاری از هرگونه گری مو
 

6.چشم و قوه بينائي و شنوائي سالم و قوي.
 

پیام بگذارید