بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

دو چيز در بيدار شدن زود هنگام گربه تاثير گذار است.
اول:طبيعت.
ساعت دروني گربه شما و احساسش باعث مي شود که او در هنگام سپيده دم بيدار شود.بسته به زمان طلوع خورشيد گربه ها ممکن است زود تر يا دير تر بيدار شوند.
در تابستان در مناطقی که خورشيد زودتر طلوع ميکند بيداری گربه ها هم زودتر است.در روز هاي بلند، تاريک و بدون خورشيد زمستان هاي قطب جنوب يک گربه ممکن است هر روز تا وقت ناهار بيدار نشود.
دوم: آموزش.
اين موردي است که بستگي به صاحب گربه دارد.در نظر بگيريم که گربه شما صبح خيلي زود بيدار مي شود.او به سرعت کسل و بي حوصله مي شود چون چيزي نيست تا او را سرگرم کند.اگر شما خيلي به گربه تان توجه کنيد در واقع به اين کار او پاداش داده ايد و او در در روز هاي بعد هم به همين ترتيب عمل مي کند.حال اگر شما فکر کنيد که گربه تان به خاطر گرسنگي در اطراف راه مي رود و يا به وسايل خانه چنگ ميزند و بلند شويد به او غذا دهيد در واقع براي او اين تصور را ايجاد کرده ايد
که شما بايد هميشه در اين موقع بيدار شويد.
در اين مورد تظاهر به خوابيدن، فرياد زدن بر سر گربه، کنار زدن او يا راه هايي شبيه به اين معمولا کارساز نيست.
گربه بدون شک به کارش ادامه مي دهد.بعضي از کارهايي که شما انجام مي دهيد ممکن است حتي گربه بي حوصله تان را سرگرم کند و به نوعي در او انگيزه ادامه دادن را ايجاد کند.
در حقيقيت ممکن شما تبديل به يک اسباب بازي بزرگ براي گربه تان شويد!!
و اين هم چند پيشنهاد:
بسيار توصيه مي شود!
گربه تان را درک کنيد و او را به خاطر غرايز طبيعيش سرزنش نکنيد.بايد صبور باشيد.
-اتاق خواب و راهروهايتان را با پرده هاي ضد نور به ضخامت مناسب بپوشانيد تا در شب کاملا تاريک شود.
– هيچ واکنشي به هيچ صورتي هنگام بيدار شدن گربه تان نشان ندهيد… هيچ وقت!
– با زمان بندي مناسب دوبار در روز به گربه تان غذا دهيد اما نه صبح زود.
– در طي روز گربه تان رو مشغول نگه داريد(تمرين کردن، بازي کردن، بيرون بردن و…)
روش هايي که ميتواند کمک کند
-آخرين وعده عذايي گربه را در هنگام خواب به او بدهيد.
– يک گربه ديگر هم بياوريد. دراين صورت شما تنها سرگمي او نيستيد.
– به گربه تان internal-clock-resetting-hormone(بازنشاني ساعت داخلي)بدهيد. ملاتونين در شب دوره خواب را طولاني تر مي کند. البته قبل دادن اين دارو يا هر داروي ديگري با دامپزشک مشورت کنيد.

مهم ترين چيزي که شما بايد در مورد زود بيدار شدن گربه تان در نظر بگيريد اين است که اين يک عمل کاملا طبيعي براي گربه هاست.اگر شما در غذا دادن به گربه تان بي دقتي کنيد و براي مثال ساعت 6 به او غذا دهيد گربه تان از ساعت 5.45 روي شما ميپرد و غذايش را طلب مي کند.اگر شما در همين زمان نسبت به او واکنش دهيد روز بعد مشاهده مي کنيد که در ساعت 5.30 بيدار شده ايد و روز بعدش ساعت 5.15 و الي آخر.
چون بيشتر گربه ها مشتاق به انجام قوانين هستند مخصوصا اگر غذا دخالت داشته باشد(!)مهم است که قوانين مناسبي را در خانه بگذرايد و به آن عمل کنيد.اگر شما به خاطر رفتار گربه تان زير فشار باشيد باز هم جايزه در دست شماست.
ممکن است هفته ها زمان ببرد تا اين تمرين ها نتيجه بدهد و البته اين به خود شما بستگي دارد. در نهايت : صبور باشيد!

پیام بگذارید