بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


وقتی که شما به مسافرت میروید بایدگربتان را به فرد مطمئنی امانت دهید. بهترین گزینه،گذاشتن گربتان به پانسیون است. حال گربه را میتوان هنگام رفتن به مسافرت تنها در خانه گذاشت؟

 

آیا گربه درخانه تنها می ماند؟

 

یکی از مشکلات صاحبان گربه این است که هنگامی که مسافرت میروند،گربشان را به چه کسی امانت دهند یا چگونه در خانه تنهابگذارند.

 

در این مقاله درمورد اینکه صاحبان وقتی به مسافرت میروند باید گربشان را چه کنند و چگونه در خانه تنهایش بگذارند بحث میکنیم.

 

نگهداری گربه نسبت به دیگر حیوانات خانگی بسیار راحتتراست.

 

هنگامی گربه با صاحبش با مهربانی برخورد میکند که نیاز های اساسی اش برطرف شود.

 

هنگامی که میخواهید به مسافرت بروید نگران گربتان میشوید. چون میدانید که گربه ها حیوان هایی هستند که به خانشانو صاحبشان بسیار وابسته میشوند.

 

به نظر صاحبان هنگامی که از خانه خارج میشوند به گربه استرس وارد میشود وگربه شدیدا احساس تنهایی میکند.

 

اگر فکر میکنید واقعا چنین است،هنگام خروج از خانه وسایلی که باعث راحتی و آرامش دوست کوچکتان میشود را فراهم کنید. اگر این کار را نکنید گربه احساس ناراحتی میکند و فکر میکند که صاحبش اورا ترک کرده است.

 

شما باید بدانید که تنها گذاشتن گربه در خانه بخصوص موقع مسافرت که مدتش طولانی است، نوعی ریسک است.

 

برای کمتر شدن خطرات این ریسک بهتر است موقع مسافرتکلید خانتان را به یکی از دوستان و یا آشنایان بدهید که 2-3 روز یک بار به گربتانسر بزند.

 

تنها کسانی که بهتر میتوانند بهشما کمک کنند همین دوستان و آشنایانهستند. به کسی که قرار است به خانه تان بیاید سفارش کنید که موقع آمدن به دوستکوچکتان نیز رسیدگی کند و چند دقیقه ای با او بازی کند و به موقع غذایش را بدهد.

 

نیاز به گفتن است که هیچ کسنمیتواند مثل شما به خوبی به گربتان برسد.

 

شما برای تنها گذاشتن گربه بایدچند نکته را در نظر بگیرید:

 

اگر شما به مسافرت بروید و کسی رانتوانستید برای نگهداریش پیدا کنید،ومجبور شوید که گربتان را در خانه تنهابگذارید،ممکن است هنگام بازگشتتان 4-5 روز کمی عصبانی شود. ای امر کاملا طبیعی است.

 

در مسافرت هایی که زمان هایشان طولانی است ممکن است گربه در نیاز های اساسی اش مشکل پیدا کند.

 

نکات زیرهم باید هنگام تنهاگذاشتنش فراهم شود:

 

آب یکی از اساسی ترین نیاز های هرموجودی است. آب گربه باید تمیز باشد وروزانه عوض شود. وقتی که قرار است گربه چند روزی در خانه تنها بماند برای برطرف کردن مشکل کمبود آب بهتر است در یک ظرف بزرگ آب بریزید. گذاشتن چنین ظرف آب بزرگ برای سگ ها نیز مناسب است. برای تازه ماند آب نیز میتوانید از دستگاه تصویه استفاده کنید.

 

یکی دیگر از این نیاز های اساسی ،نیاز به غذای خشک است. گربه ها اکثرا در محیط های ناآشنا زیاد غذا نمیخورند.

 

اگر در این مدت غذای زیادی دراختیارش قرار دهید، ممکن است با چاقی زیاد گربتان روبه رو شوید.

 

استفاده از دستگاه های اتوماتیک غذا با اینکه در ایران موجود نیست،با این حال گزینه ی بهتری است.

 

اگر از این دستگاه استفاده شود دیگر نیازی نیست که نگران غذای گربتان شوید و مدت مسافرتتان را کم کنید.

 

اکثر این دستگاه ها5.5 کیلو گرم رادر خود جای میدهند. میتوانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که هر روز حداقل50 گرم وحداکثر 600 گرم را به گربه بدهد. این دستگاه برای نگهداری غذاهایی که میخرید نیزمناسب است.

 

یکی از مشکلاتی اساسی دیگر،دستشویی اوست. دلیل دیگری که باعث میشود صاحبان زود از مسافرت برگردند همین مشکل دستشوییگربشان است.

پیام بگذارید