بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

خرخرکردن بچه گربه ها یک نشانه ی عاطفیِ پیچیده است که بیانگر ارتباط با دیگر گربه ها وما انسانهاست.خرخرکردن میتواند نشانه ی راضی بودن و خشنودی و درکل خوب وسلامت بودن باشد.اما همچنین میتواند نشان دهنده ی یک جراحت یا یک بیماری باشد.زمانی که شک دارید زبان بدن بچه گربه هارا چک کنید.(یعنی حرکاتشون که بیانگر چیزی هستن)

چرا بچه گربه ها خرخر میکنند؟

 خرخرکردن بچه گربه ها یک نشانه ی عاطفیِ پیچیده است که بیانگر ارتباط با دیگر گربه ها وما انسانهاست.خرخرکردن میتواند نشانه ی راضی بودن و خشنودی و درکل خوب وسلامت بودن باشد.اما همچنین میتواند نشان دهنده ی یک جراحت یا یک بیماری باشد.زمانی که شک دارید زبان بدن بچه گربه هارا چک کنید.(یعنی حرکاتشون که بیانگر چیزی هستن)

آیا من باید با بچه گربه ام حرف بزنم؟

 بله,به هر وسیله لطفا انجامش بده.شادترین بچه گربه ها آنهایی هستند که احساس میکنند بخشی از یک خانواده اند.مثلا احوال پرسی با او,آگاهی از او و حرف زدن با او بوسیله ی لحنی آرامش بخش.شما ممکن است حتی شگفت زده شوید وقتی که او شروع به صحبت کردن با شما میکند اما این کاملا طبیعی است.
دوستان میتونید از این تاپیک کمک بگیرید:
با گربه ات حرف بزن!

چرا بچه گربه من خود را به پاهایم میمالاند؟!

این نوع از زبان بدن,فقط نوعِ دیگری از ارتباطات است.بعضی کارشناسان معتقدند که مالاندن یک نوعِ “علامت گذاری” است.یک راه که گربه ی شما میتواند بگوید شما دوستان او هستید و دیگر گربه ها باید دور بمانند.این چاپلوسانه و دلنشین نیست؟!

پیام بگذارید