بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

از داروی ضد عفونی کننده برای تمیز کردن محل توالت گربه و نواحی مجاور استفاده نمایید.

* روزانه بستر آن را تمیز کنید.

* در هنگام تعویض بستر از دستکش پلاستیکی استفاده کنید.

* تمام غذاها را به صورت پخته به گربه بدهید.

* به منظور اجتناب از تماس با خاک و گل آلوده، از دستکش مخصوص استفاده نمایید.

پیام بگذارید