نکات ایمنی در رابطه با گربه

هرگز درب ماشین لباسشویی، یخچال، فریزر یا اجاق را باز نگذارید.

* مطمین شوید گیاهانی را که در خانه یا باغچه نگهداری می کنید سمی نیستند، زیرا بعضی از گیاهان برای گربه ها سمی هستند.

* ظرف آشغال را دور از دسترس گربه نگهدارید.

* گاز خوراک پزی را دور از دسترس گربه نگهدارید.

* همیشه اشیای گرانبها را دور از دسترس گربه ها نگه داری نمایید.

* اطراف شومینه حفاظ نصب شود.

* به گربه اجازه ی جویدن سیم برق را ندهید و هنگامی که از وسایل برقی استفاده نمی کنید سیم آن را از پریز بیرون بیاورید.

* وسایل تیز و برنده ی آشپزخانه را در دسترس گربه نگذارید.

* به گربه اجازه ی رفتن به آشپزخانه را ندهید.

* مواد سمی را در دسترس گربه  قرار ندهید.

* وقتی در اشپزخانه هستید، به گربه اجازه ندهید به شما نزدیک شود.

* اتوی داغ را دور از گربه نگه دارید.

* اجسام کوچک را دور از دست گربه نگه دارید، زیرا ممکن است آن را ببلعد و خفه شود.

* به گربه اجازه رفتن به بالکن های مرتفع را ندهید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.