کنترل هربال (hairball) در گربه‌ها

مشكل انباشته شدن مو در معده‌ي (hairball) گربه‌هاي مو بلند بيشتر از گربه‌هاي مو كوتاه است، هربال به دليل انباشته شدن خيلي زياد مو در معده گربه كه به هنگام نظافت گربه وارد معده شده ايجاد مي‌شود.

اگرچه درمانهاي مختلفي براي اين مشكل وجود دارد، اما مراقبت و پيشگيري‌هاي بهداشتي و آموزش و تربيت گربه ارجحيت دارد.

– در صورتي كه هربال ايجاد شده باشد بايد فورا مورد معاينه دامپزشك قرار گيرد تا راه‌حل صحيح درمان توسط دامپزشك ارايه شود.

– در غير اين صورت اولين اقدام براي پيشگيري از ايجاد هربال شانه زدن روزانه‌ي موهاي گربه بخصوص در طول ماه‌هاي گرم سال است.

اگر شما شانه زدن موها را در طول اين زمان از سال آغاز كنيد آموزش و لذت بردن آن براي گربه آسان‌تر است. گربه‌ها به طور طبيعي سعي در فرار كردن و خلاص شدن از شانه كردن موهايشان هستند و نظافت و شانه زدن روزانه شما باعث خواهد شد كم كم به اين كار عادت كند.

– پيشنهاد ديگر براي جلوگيري از هربال و يا حداقل، به كاهش رساندن آن اين است كه رژيم غذايي كنترل هربال را براي تغذيه گربه يا بچه گربه خود در پيش بگيريد كه مخصوصا براي گربه‌هاي مو بلند بسيار كارآمد است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.