بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه ها از زمان های قدیم به یکی از سخت ترین حیواناتی که میتوان حمام کرد معروف شده اند.شما گربه ی خود را بلند می کنید،آرام صحبت میکنید تا آرامیش داشته باشد و…گربه ی شما چهار دست و پایش را دور سینک می گیرد تا شما نتوانید حمامش کنید!پس گربه ها از آب بدشان می آید.اما تاریخچه ی آن ها این طور نشان نمی دهد.
در زمان های قدیم افرادی که با کشتی سفر می کردند یک گربه هم با خود به سفر می بردند زیرا فکر می کردند که گربه ها برایشان خوش شانسی می آورند.همچنین گربه ها در سفر های طولانی چند ماهه دوستان خوبی برای مردم بودند.گربه ها در این سفر ها از وسایل کشتی،آشپزخانه ی کشتی و مردم آن در برابر موش های صحرایی که بیماری زا بودند محافظت می کردند.اگر در میان راه موش های صحرایی به یکی از وسایل صدمه می زدند دیگر مردم نمیتوانستند به سفر خود ادامه دهند.
همچنین گفته می شود که گربه ها می توانند نوع هوا را تعیین کنند.گربه ها به اتفاقات اطراف خود بسیار حساس هستند و این رفتار آن ها به دلیل حس بویایی،چشایی و بینایی قوی آن ها است.در زمان های قدیم مردم می گفتند که اگر یک گربه عطسه کند نشانه ی هوای بارانی و وقتی یک گربه بدون دلیل پر جنب و جوش می شود نشانه ی هوای طوفانی و بد است.همچنین مردم در آن زمان هوا را از روی حالتی که یک گربه خودش را لیس می زند هوا را تشخیص می دادند.
حتی در گذشته گربه ای به نام سایمون به HMS Athyst در انگلستان کمک می کرد و در آخر برنده ی جایزه ی Dickin Medal شد اما متاسفانه آن قدر زنده نماند که این جایزه را ببیند.این گربه از آن زمان به یاد کارکنان آن جا مانده است.
خب…پس دفعه ی بعدی که شما یک گربه می بینید که نمی خواهد حمام کند به یاد تمام نقش های مهم و شجاعتش در قدیم باشید.

پیام بگذارید