بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

انواع‌ غذاي‌ مناسب‌ براي‌ گربه‌ عبارت‌ است‌ از:
1ـ غذاي‌ تازه‌: شامل‌ گوشت‌، مرغ‌، ماهي‌، تخم‌ مرغ‌ پخته‌، شير و غيره‌.
2ـ غذاي‌ آماده‌: شامل‌ غذاي‌ کنسرو شده‌ (Canned food)، غذاي‌ خشک‌ (Dry food) و غذاي‌ نيمه‌ مرطوب‌ (Semimoist food)مي‌باشند ولي‌ در صورتي‌ که‌ غذاي‌ تازه‌ مصرف‌ شود بايد بصورت‌ پخته‌ بوده‌ و نياز به‌ بالانس‌ دارد.
شير: هميشه‌ بايد شير تازه‌ داده‌ شود. شير را نبايد بعنوان‌ جايگزين‌ آب‌ داد. برخي‌ گربه‌ها توانايي‌ هضم‌ لاکتوز راندارند. در ناراحتي‌ معده‌ شير گاو داده‌ نشود.
آب‌: آب‌ تازه‌ بايد هميشه‌ در دسترس‌ گربه‌ باشد. نياز گربه‌ به‌ آب‌ بستگي‌ به‌ نوع‌ غذا دارد.

نوع‌ و شرايط تغذيه‌
هر گربه‌ بايد داراي‌ ظرف‌ آب‌ و غذاي‌ جداگانه‌ و تميز باشد. زير ظرف‌ آب‌ و غذا بهتر است‌ روزنامه‌ انداخته‌ شود.محل‌ غذاخوري‌ گربه‌ بايد در جايي‌ ساکت‌ و تميز (مثلا گوشه‌ آشپزخانه‌) باشد و کمتر تغيير کند.
در صورتي‌ که‌ بيش‌ از يک‌ گربه‌ داريد ظروف‌ غذا جدا باشد. يک‌ گربه‌ بزرگ‌ ممکن‌ است‌ به‌ يک‌ بچه‌ گربه‌ اجازه‌غذاخوردن‌ در يک‌ ظرف‌ مشترک‌ را ندهد. از سنين‌ پائين‌ بايد سعي‌ کرد گربه‌ را به‌ غذاهاي‌ مختلف‌ متنوع‌ عادت‌ داد.
بچه‌ گربه‌ تا 2 ماهگي‌ بايد در کنار مادر باشد و شير مادر را به‌ حد کافي‌ بخورد. از سن‌ 1 ماهگي‌ ميتوان‌ علاوه‌ بر شير مادرغذاي‌ نرم‌ جامد و شير گاو را نيز اضافه‌ کرد. در صورتيکه‌ بچه‌ گربه‌اي‌ به‌ اندازه‌ کافي‌ شير مادر را نخورده‌ باشد بايد تا 4ماهگي‌ شيرگاو در غذاي‌ بچه‌ گربه‌ موجود باشد (حداقل‌ 1 وعده‌) در صورتي‌ که‌ گربه‌ نتواند شير گاو را هضم‌ کند ميتوان‌به‌ جاي‌ آن‌ ماست‌ شيرين‌ داد.
تعداد وعده‌هاي‌ غذايي‌ با توجه‌ به‌ سن‌ گربه‌ متفاوت‌ است‌.
1-2 ماهگي‌: 6 وعده‌. حداقل‌ 3 وعده‌ شير ولرم‌ و 3 وعده‌ غذاي‌ جامد نرم‌.
2-4 ماهگي‌: 4-5 وعده‌. 2 وعده‌ شير ولرم‌ و 2-3 وعده‌ غذا.
4-6 ماهگي‌: 3 وعده‌.
6 ماهگي‌ به‌ بعد: 2 وعده‌.
در آبستني‌ سنگين‌: 2-4 وعده‌ (13 بيشتر از غذاي‌ معمول‌).
در دوران‌ شيردهي‌: 4-5 وعده‌
گربه‌ پير: 2-3 وعده‌ ولي‌ ميزان‌ غذاي‌ هر وعده‌ کمتر باشد.

پیام بگذارید