بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

1.برس‌ زدن‌

گربه‌ مو كوتاه‌ 1-2 بار در هفته‌ و گربه‌ مو بلند هر روز بايد برس‌ زده‌ شوند. اين‌ كار بايد به‌ آرامي‌ و در جهت ‌موهاي‌ بدن‌ انجام‌ شود. در صورتي‌ كه‌ روي‌ بدن‌ كُرک‌ بوجود آمده‌ باشد مي‌توان‌ از شانه‌ فلزي‌ یا گره بازکن براي‌ باز كردن‌ آن‌ استفاده‌نمود.
موي‌ گربه‌ بطور طبيعي‌ مي‌ريزد. در صورتی‌ كه‌ بطور منظم‌ برس‌ زده‌ نشود گربه‌ موهاي‌ سست‌ ريخته‌ شده‌ را خواهدبلعيد. اين‌ موها قادرند در دستگاه‌ گوارش‌ كنار هم‌ جمع‌ شده‌ و گلوله‌هايی از‌ مو تشکیل دهند, که در اینصورت باید به گربه مالت داده شود تا بتواند آنها را دفع کند.


2.تميز كردن‌ چشم‌، گوش‌ و دندان‌

حداقل‌ هفته‌ای يكبار چشم‌ها و گوشها بايد بوسيله‌ پنبهۀ مرطوب‌ تميز شده‌ و دندانها باید مسوااک زده‌ شوند. گربه‌ را بايد از همان بچگی به‌ اين‌ موارد عادت‌ داد


3.كوتاه‌ كردن‌ ناخنها

در صورتي‌ كه‌ گربه‌ شما دائم‌ در خانه‌ است‌ بهتر است‌ بطور منظم‌ انجام‌ شود. عمل‌ جراحي‌ قطع‌ناخن‌ توصيه‌ نمي‌شود زيرا دفاع‌ طبيعي‌ را از گربه‌ مي‌گيرد.


4.استحمام

بطور كلي‌ گربه‌ نياز به‌ شستشو ندارد مگر اينكه‌ بدن‌ آن‌ واقعا كثيف‌ شده‌ باشد. در صورت‌ نياز به‌ استحمام‌، اين‌ كار بايد با آب‌ گرم‌ و شامپو مخصوص‌ انجام‌ شده‌ و پس‌ از آن‌ بدن‌ گربه‌ كاملا خشك‌ شود.

پیام بگذارید

X