بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


1.
 
چشماني درخشنده و شفاف و بدون هيچ نوع ترشح اضافي
 

2.
 
داخل گوشها صورتی و تمیز باشد
 

3.
 
لثه هائي سالم و صورتي رنگ و دندانهاي سالم و مرتب
 

4.
 
بدني سالم و بدون هيچگونه ناهنجاري در اندام ها
 

5.
 
پوست درخشنده و سالم عاری از هرگونه گری مو
 

6.
 
چشم و قوه بينائي و شنوائي سالم و قوي.
 

پیام بگذارید