بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


((تغيير غذاي گربه بايد به تدريج انجام گيرد))

سالم نگه داشتن گربه
اگر تصميم داريد که غذاي گربه خود را تغيير دهيد، لازم است که اين تغيير به تدريج انجام شود. با اصرار زياد به خوردن آنچه که در مقابلش قرار داده ايد به او صدمه نزنيد تا خود گرسنه شود.

اگر دليل خوبي براي تغيير غذاي گربه خود داريد، اين کار را به تدريج انجام دهيد. تغيير يک شبه ي غذا ميتواند منجر به ناراحتي معده (استفراغ، اسهال) شود يا حتي بدتر، گربه شما ممکن است اعتصاب غذا کند.

شما هرگز نبايد رژيم غذايي گربه خود را قبل از مشورت با دامپزشکتان به دليل مشکلات بهداشتي (بيماري) تغيير دهيد.

چگونه غذاي گربه خود را تغيير دهيد
براي ايجاد تغيير در غذاي بچه گربه خود، شروع به مخلوط کردن مقدار کمي از غذاي جديد با غذاي عادي و روزانه گربه کنيد. در طول هفته ي آينده، به تدريج مقدار بيشتري از مواد غذايي جديد را اضافه کنيد و تا زماني که تمام مواد غذايي جديد اضافه شود ادامه دهيد.

اگر شما در حال جايگزيني غذاي کنسروي و آبدار به جاي غذاي خشک هستيد، در ابتدا غذاي خشک را با مقدار کمي از آب (غذاي کنسروي) مرطوب کنيد. در پايان هفته گربه شما بايد با غذاي جديدش به خوبي سازگار شده باشد.

برخي از گربه ها کمي طولاني تر از ديگر گربه ها سازگار مي شوند. در اين صورت صبور باشيد و او را بيشتر تشويق کنيد.
 

پیام بگذارید