بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


در حدود سن 7 تا 11 سالگی گربه ها نشانه هایی از سن زیاد مانند مشکلات بینایی و شنوایی از خود نشان می دهند.این تغییرات می توانند نشان دهنده ی یک بیماری خطرناک باشند (مانند بیماری کلیوی یا دیابت) اما بعضی وقت ها هم می توانند فقط نشان دهنده ی پیری گربه باشند.کنترل این تغییرات می تواند تاثیر زیادی روی نوع زندگی آن ها داشته باشد.
کم شنوایی یک گربه می تواند نشانه ی پیری آن باشد و ممکن است به ناشناوایی کامل تبدیل شود.این ناشنوایی به تدریج به وجود می آید و ممکن است روی حواس دیگر (مانند بویایی) نیز تاثیر بگذارد.بعضی وقت ها نیز مشکلات شنوایی گربه ها به نژاد مربوط می شود،به طور مثال مشکلات شنوایی در گربه های سفید با چشم های آبی بیشتر دیده می شود.البته این موضوع را می توان از سن پایین نیز تشخیص داد.

 *چگونه می توان فهمید که یک گربه ناشنوا شده است؟

 بهترین راه تست شنوایی گربه صدا کردن اسم گربه از جایی که نمی تواند شما را ببیند است.(می توانید اسم گربه را صدا بزنید یا صدای هیس در بیاوید) برای تست کردن شنوایی گربه دست زدن یا تولید کردن صدا با اشیا کار مناسبی نیست زیرا معمولا گربه می تواند لرزش و حرکت آن را حس کند و از حس شنوایی خود استفاده نکند.

*آیا یک گربه ی ناشنوا زندگی بدی خواهد داشت؟

گربه های ناشنوا می توانند به نوع زندگی خود عادت کنند ، به شرطی که صاحبشان برخوردی آرامی با گربه داشته باشد.همچنین مهم است که وقتی گربه خارج از خانه است مواظبش باشیم و تنهایش نگذاریم.وقتی ما گربه ی ناشنوا را خارج از خانه تنها می گذاریم موجودات دیگر مانند گربه ها،سگ ها،وسایل باغبانی و ماشین ها می توانند گربه را بترسانند یا حتی برایش خطرناک باشند.
 

پیام بگذارید