بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

” وقتي که بين آب يا شير يک انتخاب وجود دارد، سلامتي گربه شما خواستار آب است”

چه چيزي بايد براي نوشيدن به گربه تان دهيد؟ آب يا شير؟

هميشه مقدار زيادي آب تازه براي نوشيدن در دسترس گربه تان قرار دهيد. اين مسئله به ويژه اگر گربه را با غذاي خشک تغذيه مي کنيد مهم تر است. گربه هايي که غذاي کنسروي و آبدار مصرف مي کنند نياز به آب کمتري دارند، اما شما بايد هميشه در دسترس گربه آب قرار دهيد.

به جز در مواردي که دامپزشکتان تجويز ميکند، به گربه خود شير ندهيد. شير گاو براي گربه تان ضروري نيست و بسياري از گربه ها نميتوانند لاکتوز موجود در شير گاو را هضم کنند.

وقتي که انتخاب بين شير يا آب است، هميشه آب را انتخاب کنيد.

هر روز ظرف آب گربه تان را بشوييد. در صورت استفاده از صابون، حتما آن را به طور کامل بشوييد.

نوشيدن از آب جاري و روان (شير آب) آموزش خاصي است!

به نظر مي رسد بسياري از گربه ها براي نوشيدن، آب روان را ترجيح ميدهند. اين آموزشي خاص براي گربه تان است، به اين صورت که وقتي که شما شير آب را باز مي کنيد گربه شروع به نوشيدن آب کند، اما بسياري از ما زمان فراهم کردن اين رفاه را براي گربه ي خود نداريم.

اگر گربه شما آب روان و در حال حرکت را ترجيح ميدهد، شما ميتوانيد براي او حوضچه ها و چشمه هاي الکتريکي مخصوص حيوانات خانگي تهيه کنيد. اين وسيله پمپي براي گردش و به جريان در آوردن آب دارد بنابراين گربه ي شما (و ديگر پت ها) مي توانند از جريان آب هر زمان که مي خواهند لذت ببرند.

حوضچه هاي مخصوص حيوانات خانگي بايد هر چند روز يک بار تميز شوند تا آب را براي گربه تازه و سالم نگه دارند.

 

پیام بگذارید