بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

تشخیص قلمرو فرمانروایی گربه از دو طریق عمده امکان پذیر است : یکی پاشیدن ادرار در اطراف منطقه ی زیر سلطه و دیگری خراشیدن درختان به وسیله ی چنگالهاست. خراشیدن، مانند سایر علایم بینایی، خراشهایی که گربه با چنگالهایش روی درختان ایجاد می کند به همراه بویی که توسط غده عرق موجود در پنجه گربه ایجاد می شود در تعیین قلمرو فرمانروایی گربه موثر است. پاشیدن ادرار، قلمرو فرمانروایی گربه به وسیله ی ادرار مشخص شده باشد خیلی جلب توجه می کند، مخصوصا اگر گربه نر باشد. مالش، غدد چربی موجود در ناحیه ی سر و گردن رایحه ای می باشد که در اثر تماس با سایر اشیاء بر روی آنها می ماند و در تعیین قلمرو فرمانروایی گربه موثر است.

پیام بگذارید