بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در اين مقاله به نكاتي مهم درباره دندانهاي شيري در گربه كه اغلب از طرف صاحبان گربه ها ناديده گرفته ميشود مي پردازيم!
گربه ها با دندان متولد ميشوند،دندانهاي موقتي كه ما به اسم دندانهاي شيري مي شناسيم.اين دندانها به لحاظ رنگ از دندانهاي دائمي متمايز هستند.دندانهاي شيري براق و شيري رنگ بوده و بسيار ظريف و شكننده و شيشه اي رنگ به نظر ميرسند اما دندانهاي دائمي محكم و عاجي رنگ هستند.
بطور طبيعي بچه گربه ها اين دندانها را در 6 ماهگي بتدريج از دست ميدهند و تا پايان 6 ماهگي ديگر هيچ دندان شيري نبايد داشته باشند.
گاهي با وجود رويش دندان دائمي در كنار دندان شيري،دندان شيري با وجود لق بودن به خودي خود نمي افتد اما اغلب به اين مسئله به ظاهر بي اهميت توجه اي نميشود حال آنكه بايد بدانيد دندانهاي شيري كه براي هميشه در دهان گربه شما جا خوش ميكنند شايد حتي باعث مرگ گربه شما شوند!
چيزي كه اتفاق مي افتد اين ست كه دندان دائمي در كنار دندان شيري شروع به رشد ميكند،اين دندان فضاي كافي براي رشد ندارد و به دندان كناري فشار وارد كرده و التهاب و عفونت لثه را موجب ميشود! اگر به عفونت توجهي نشود از طريق گردش خون عفونت به همه بخشهاي بدن راه يافته و گاها در مواقع شديد حيوان را از پاي در مي آورد.
مورد خفيفتر بي توجهي به اين وضعيت اين ست كه فضاي مابين دندانهاي دائمي و دندانهاي شيري برجاي مانده مملو از جرم و پلاكت شده و چون تعداد دندانها بيش از حد طبيعي در دهان ست،فاصله بين دندانها بسيار كم شده و در زمان مسواك زدن جرمها از ميان دندانها خارج نميشود و اين در درازمدت باعث فساد دندانها ميشود.
بسياري از مردم در پايان 6 ماهگي گربه هاي خود را براي عقيم كردن به دامپزشكي مي برند و طي يك گزارش از بيمارستان حيوانات مك دونالد!!!! دامپزشكان در بيشتر مواقع يك يا دو دندان شيري در دهان گربه مشاهده كرده اند كه مجبور به خارج كردن آنها هستند.در مواردي هم تعداد بيشتري دندان شيري و به طبع آن مشكلات بيشتري براي گربه گزارش شده ست.
پس بعد از تكميل واكسيناسيون بچه گربه خود توجه داشته باشيد تا قبل از زمان عقيم كردن هم قطعا نياز به چكاب دامپزشك براي بررسي وضعيت دندانهاي شيري در پايان 6 ماهگي دارد.

پیام بگذارید