بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بيشتر گربه ها براي خوردن لبنيات خصوصا شير تمايل زيادي نشان ميدهند ولي غالب آنها براي هضم تركيبات و لاكتوز موجود در شير مشكل دارند.
محصول زير شيري با طعم كاملا شبي به شيرهاي معمولي اما با تركيب مناسب ست كه همه گربه ها قادر به هضم آن هستند.
تركيبات و كيزان كلسيم موجود در اين شير بحدي ست كه تا 75 درصد نياز روزانه كلسيم گربه ها را تامين ميكند.ضمن اينكه براي رشد و استحكام استخوانها و دندانها بسيار مفيدست.

پیام بگذارید

X